fbpx
WEBSHOP 24u/24u – Verzendingen gratis vanaf 100€

Wij plaatsen ook graag je vinyl en of LVT-vloer aan 6% btw

Btw en werken in onroerende staat: is het nu 6% of 21%?

In principe zijn werken in onroerende staat onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. Sommige handelingen zijn daarentegen onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6% indien de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

De werken in onroerende staat hebben betrekking op de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling, of onderhoud aan een onroerend goed met uitzondering van de reiniging en de vernieuwbouw.

  • Na uitvoering van de werken wordt het onroerend goed uitsluitend of hoofdzakelijk als privé woning gebruikt.

  • Het gebouw is minstens 10 (vroeger 5) jaar oud.

  • De werken worden gericht en gefactureerd aan de eindgebruiker (bijvoorbeeld de eigenaar, huurder, …) van de woning.

Je vloerbekledingswerken kunnen we aan een 6% BTW tarfief uivoeren, indien je aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Even een berekening als voorbeeld :

bodiax hydro-core-clic   €34.10/m² incl. 6%BTW  (*)     i.p.v.  €38.95/m² incl. 21% BTW

(*) kost plaatsing vloer is €13/m² excl. BTW in een straal van 20km rond Lommel

Vraag je offerte aan.