fbpx
WEBSHOP 24u/24u – Verzendingen gratis vanaf 100€

AkzoNobel Xyladecor houtwormverdelger BP

19,9523,95 incl. btw

AkzoNobel Xyladecor houtwormverdelger BP

AkzoNobel Xyladecor houtwormverdelger BP is een kleurloos,
solventgedragen product voor het behandelen van door
insecten aangepast hout. Doodt houtaantastende insecten en
hun larven. Dringt diep in het hout en voorkomt nieuwe
aantastingen door insecten en termieten.
Voor alle houtsoorten, oud en nieuw. Langdurige werking.

 

Beschrijving

AkzoNobel Xyladecor houtwormverdelger BP

  • Doodt houtaantastende insecten en hun larven.
  • Voorkomt nieuwe aantasting.
  • Huis binnen.
  • Preventief & curatief.
  • Diep indringend.
  • Op solventbasis.39

 

GEBRUIKAANWIJZINGEN:

Met speciale injectieslang voor nauwkeurig gebruik.
Instructies in de dop. Koel en vorstvrij bewaren.

Gevaar
H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Extra informatie

Kleur

Kleurloos

Inhoud

,