fbpx
WEBSHOP 24u/24u – Verzendingen gratis vanaf 100€

Kraftvask Jotun

Kraftvask Jotun

Waar mildere middelen niet werken is JOTUN KRAFTVASK de oplossing. JOTUN KRAFTVASK kan zowel gebruikt worden als ontvetter vóór het schilderen of als schoonmaakmiddel voor het jaarlijks reinigen van bestaand schilderwerk. Het product verwijdert niet alleen algen en schimmels maar gaat ook de nieuwe vorming van algen en schimmels tegen

Leverbaar 1 liter
Levertijd 2 werkdagen

Beschrijving

Kraftvask Jotun

JOTUN KRAFTVASK is een effectief reinigingsmiddel op basis van biologisch afbreekbare grondstoffen. JOTUN KRAFTVASK is een zeer effectief reinigingsmiddel voor zwaar besmette oppervlakken of voor oppervlakken die dienen te worden overgeschilderd. Waar mildere middelen niet werken is JOTUN KRAFTVASK de oplossing. JOTUN KRAFTVASK verwijdert efficiënt vet, olie, roet, nicotine, vuil, oppervlakte schimmel etc. en kan ook gebruikt worden voor het het matter maken van ondergronden die behandeld zijn met op alkyd-olie gebaseerde producten.

  • Beschikt over zeer goede ontvettende eigenschappen.
  • Biologisch afbreekbaar.
  • JOTUN KRAFTVASK tast geen aluminium, staal, plastic, glas etc. aan indien de behandelings­voorschriften worden opgevolgd.
  • Toepasbaar waar mildere producten niet werken.

 

Waarschuwing

Bevat kaliumhydroxide. Bijtend. Veroorzaakt brandwonden. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water, afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en vermijd contact met de ogen en het gezicht. In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen onmiddellijk (toon indien mogelijk het etiket).

 Gebruiksaanwijzing

JOTUN KRAFTVASK wordt verdund met water in een verhouding van 1:10. Altijd aanbrengen op een droog oppervlak. Wachten voor 3-5 minuten voordat het product in werking treed. Zeer vervuilde oppervlakken mogelijk extra borstelen tijdens de toepassing of een herhaalde behandeling toepassen. Op verticale oppervlakken het middel toepassen van onderen naar boven. Spoel grondig met water, van boven en naar beneden.

Gebruik van hoge druk spuit

Een hoge druk spuit moet met voorzichtigheid worden gebruikt, en bepaalde maatregelen moeten worden genomen. De algemene toestand van

de ondergrond moet worden geëvalueerd. Als er scheuren in de ondergrond, grote gaten tussen de planken, de ventilatie slecht is, of als er andere bouwkundige zwakke punten worden geconstateerd, onder geen voorwaarde een hoge druk spuit gebruiken. Alleen toepassen indien droging snel mogelijk is, anders kan dit houtrot veroorzaken.

Indien een hoge druk spuit wordt gebruikt, moet het volgende in acht worden genomen: De druk mag niet hoger zijn dan ongeveer 75 bar, en de minimale afstand tussen de spuitmond en de ondergrond moet 30 cm zijn. Als de bovenstaande voorwaarden niet in acht genomen worden, kan verf van de muur worden geblazen of kan het hout versplinteren wat kan veroorzaken dat toekomstig onderhoud omslachtig, tijdrovend en kostbaar zal zijn.

Extra informatie

Inhoud