fbpx
WEBSHOP 24u/24u – Verzendingen gratis vanaf 100€

Parket Rustiek 15 x 220mm x 1860mm interparquet

302,822 023,95 incl. btw

Parket Rustiek 15 x 220mm x 1860mm interparquet

met noesten

2 afwerkingen :

  • Top-Oak Top-Oak – Geschaafd en voorgeschuurd – niet afgewerkt  – onbehandeld
  • Gotop Geolied: afwerking woca White, naturel pure, castle grey

Wij onderscheiden ons van anderen doordat onze samengestelde parket bestaat uit 100% eik op eik.

 

Dikte plank : 1,5cm   Breedte plank : 22cm Lente plank : 186cm

Deze opbouw creëert een veel hogere stabiliteit en garandeert een langere duurzaamheid.

prijzen voor onbehandelde afwerking
prijzen met olie afwerking

Beschrijving

Parket Rustiek 15 x 220mm x 1860mm interparquet

Massief samengesteld parket 100% eik 3 lagen.

Gezonde kwasten, beperkte kleur-verschillen toegestaan. Als u net die typische houtstructuur mooi vindt!

 

 

 

Tip: Hou de luchtvochtigheid op peil en verleng de levensduur van je parket!

Net zoals een goede luchtvochtigheid belangrijk is voor onze eigen gezondheid, is dit ook zeer belangrijk voor de ‘gezondheid’ van uw parket.

Ook voor een professionele plaatsing zorgen we. zie :  www.debever.be/plaatssingsservice-parket

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN – GARANTIE

Wat u moet weten over hout:
– Hout is een natuurproduct.
– Hout is onderhevig aan temperatuur- en vochtverschillen.
– Directe blootstelling aan zonlicht kan op termijn kleurverschillen veroorzaken.
– Hou rekening met natuurlijke kleurverschillen van hout.

Verantwoordelijkheden van de plaatser:
Als plaatser aanvaardt u alle verantwoordelijkheid voor de laatste kwaliteitscontrole van het product. U bent verplicht deze controle VOOR plaatsing van het parket uit te voeren. Controleer nauwkeurig op kwaliteit, schade, afwerking, vorm- en maatafwijkingen. Indien u twijfels heeft hieromtrent, begin dan niet met de plaatsing, maar neem direct contact op met de Bever.

VOOR de plaatsing controleert u of er aan volgende voorwaarden werd
voldaan:
De ondervloer moet:
– droog zijn:
De maximale waarden voor de vochtigheidsgraad van de ondervloer zijn:
cementgebonden ondervloeren 2%
betonnen ondervloeren 2%
houten ondervloeren 11%
anhydride ondervloeren 0,5%
—> Ten allen tijde moet men vermijden dat er vochtmigratie kan optreden uit
de omgevende bouwconstructie.
– dient vrij te zijn van alle vuil.
– moet voldoende stabiel zijn.
– moet vlak zijn
De omgeving :
Kamertemperatuur : tussen 18° en 20°
Vochtigheidsgraad: tussen 50% en 60%
Het parket:
Laat de vloerdelen minimaal 1 weel acclimatiseren voor plaatsing:
—> De kartonnen dozen enkel op de koppen openmaken. Daarna een opening maken in de plasticfolie.
—> Zet de verpakkingen nooit verticaal. Leg de dozen horizontaal op min.
50cm van de muur.
Bij een zwevende plaatsing dient u: (Wij adviseren verlijmde plaatsing)
Enkel toegelaten bij Top-Oak en Go-Top met uitsluiting van thermo Carbonite.
– een dampremmende PE-folie (min. 0,15 mm dik) te plaatsen.
– een onderfolie van 2 tot 3 mm voor parket te plaatsen.
– in tand en groef te verlijmen met een watervaste PVAC houtlijm (D3 dispersie
lijm)
– een zwelnaad van min. 15 mm te voorzien en deze te hanteren rondom heel
de vloer.
– een uitzetvoeg te voorzien van 15 mm, als de vloer breder is dan 6m en/of
langer dan 12m.
Bij een gelijmde plaatsing dient u:
(aangeraden plaatsingsmethode)
– te verlijmen met een elastische 1-component lijm.
– voldoende lijm per m2 aan te brengen volgens de voorschriften van de lijmleverancier.
– In tand en groef te verlijmen met een watervaste PVAC houtlijm (3d disperste
lijm)
– een zwelnaad van min. 15 mm te voorzien en deze te hanteren rondom heel
de vloer.
– Een uitzetvoeg te voorzien van 15 mm, als de vloer breder is dan 6m en/of
langer dan 12m.
Bij plaatsing op vloerverwarming:
(enkel toegelaten bij Top-Oak en Go-Top)
Voor, tijdens en na de plaatsing van het parket dient men een opwarmingsprotocol van het vloerverwarmings-systeem te respecteren. Bij alle systemen
van vloerverwarming dient een opwarmingsprotocol te worden gevolgd. Een
opwarmingsprotocol is een leidraad vanaf de eerste ingebruikname van het
systeem tot na de afwerking en definitieve ingebruikname van de vloerverwarming. Voor parketvloeren is het echter steeds belangrijk de water temperatuur te beperken tot maximum 37°C. Bruuske variaties in temperatuur kunnen
aanleiding geven tot blijvende schade aan het parket(scheurvorming). Men
dient evenwel steeds bepaalde criteria en eisen te respecteren m.b.t. maximale vloeroppervlakte temperaturen (comforttemperatuur van 25°C (max.
28°C)) en grote temperatuurschommelingen vermijden.
Hiervoor dienen er warmte verklikkers onder de vloer gemonteerd te worden.
Bij het niet in acht nemen van deze richtlijnen vervalt alle garantie.
Plaatsingsmethode:
Bij vloerverwarming mag enkel een gelijmde plaatsing gebeuren.
Na plaatsing:
Men moet steeds de luchtvochtigheidsgraad op peil houden:
tussen 50% en 60%
Men moet het parket steeds onderhouden volgens de onderhoudsvoorschriften. Zie onderhoudswijzer
Indien aan beide voorwaarden niet voldaan wordt, vervalt de garantie.
Garantie :
Interply geeft 10 jaar garantie op uw Interparquet op basis van onderstaande voorwaarden:
– Wij verlenen garantie op gebreken die op het moment van levering reeds aanwezig waren.
– Wij verlenen enkel garantie bij normaal gebruik.
– We verlenen enkel garantie indien het parket geplaatst is volgens onze plaatsingsvoorschriften.
– Wij verlenen enkel garantie indien de afgewerkte vloeren van Interparquet onderhouden zijn volgens de onderhoudsvoorschriften. (zie onderhoudswijzer)
Bepalingen:
– Garantie op de houten vloeren wordt verstrekt indien de klacht schriftelijk en
inclusief de originele factuur binnen 14 dagen na vaststelling aan de firma Interply BVBA is gemeld.
– In geval van toekenning van de garantie zullen defecte houten vloerdelen
worden vervangen. Mocht de betreffende houten vloer niet meer leverbaar zijn,
dan zal er voor een gelijkwaardig alternatief worden gezorgd.
– De verstrekte garantie heeft uitsluitend betrekking op de geleverde houten
vloerdelen en dus niet op het arbeidsloon, bijkomende materialen en andere
vervolgschade.
– De garantietermijn blijft ongewijzigd in geval van erkenning en het verhelpen
van de klacht.
– Bij een geschil voortvloeiend uit de garantie met betrekking tot de houten vloeren van Interparquet kan elk van de partijen een beroep doen op een onafhankelijke deskundige, welke een bindend advies zal uitbrengen. Bij toepassing van
deze clausule dienen de kosten vooraf schriftelijk tussen de partijen te worden
overeengekomen.
Uitsluitingen:
Er wordt geen garantie verleend indien:
– de houten vloer niet is gelegd volgens de plaatsingsvoorschriften.
– de gebreken reeds zichtbaar waren voor het plaatsen van de houten vloer.
– de defecten en/of gebreken zijn ontstaan door vocht- en/of waterschade dan
wel door andere oorzaken als gevolg van overmacht.
– de defecten en/of gebreken zijn ontstaan door verkeerd gebruik of onzorgvuldig handelen.
– optische gebreken zijn ontstaan door het vervormen van de houten vloerdelen
door veranderende klimaatomstandigheden, in geval van kleurverschillen door
invloed van zonlicht en de gevolgen van normale veroudering- en/of slijtageverschijnselen van de afwerklaag.
– vlekken of mechanische schade van het oppervlak van de houten vloer (deuken, krassen etc.) zijn ontstaan door onzorgvuldige behandeling tijdens vervoer,
gedurende opslag en in geval van schade als gevolg van naaldhakken, stenen,
zand, huisdieren etc.
– de parket geplaatst werd in vochtige en natte ruimtes.
– de vochtigheidsgraad niet op peil werd gehouden. (tussen de 50% en 60%)
– de houten vloer niet onderhouden is volgens de onderhoudsvoorschriften. (zie
onderhoudswijzer)
Onze plaatsings- en onderhoudsvoorschriften, die zich in de verpakking
bevinden, alsook op onze website staan, dienen steeds gerespecteerd
te worden!

Extra informatie

Kleur

Castle Grey, Naturel Pure, onbehandeld, white

Inhoud

, , , , , , , , ,