fbpx
WEBSHOP 24u/24u – Verzendingen gratis vanaf 100€

PROGOLD TERPENTIJN

PROGOLD TERPENTIJN

 • Voor olieverven, reiniger voor penselen, verwijdert boenwas op meubelen en parketvloeren.
 • Verdunningsmiddel voor olieverven, boenwassen, schoenblink.

Beschrijving

PROGOLD TERPENTIJN

 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Bij het inwinnen van medisch advies,
  de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Draag beschermende handschoenen.
 • Draag oog- of gelaatsbescherming.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken,
  vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

Extra informatie

Inhoud