fbpx
WEBSHOP 24u/24u – Verzendingen gratis vanaf 100€

PROGOLD THINNER (cellulose en cellulosique)

PROGOLD THINNER (cellulose en cellulosique)

 • Verdunnen van nitrocellulose verfsoorten.
 • Oplos- en reinigingsmiddel voor droge verfvlekken en verharde borstels.
 • Reinigen van spuitpistolen.
 • Verdunningsmiddel voor celluloselakken.
 • Reinigingsmiddel voor kwasten verfpistolen, etc.

Beschrijving

PROGOLD THINNER (cellulose en cellulosique)

GEVAAR:

 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie en huidirritatie.
 • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Kan schade aan de organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • Draag beschermende handschoenen en kleding.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken,
  vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
 • Draag beschermende handschoenen.
 • Draag oog- of gelaatsbescherming.

Extra informatie

Inhoud