fbpx
WEBSHOP 24u/24u – Verzendingen gratis vanaf 100€

Rust-Oleum Combicolor Thinner

Rust-Oleum Combicolor Thinner

Speciale verdunner voor Rust-Oleum 7300 CombiColor® product range.

Voor spuitapplicatie is het aan te raden om een verdunner te gebruiken. De verdunners zijn eveneens ideaal voor het reinigen/ontvetten van het oppervlak.

7301: standaard verdunner

SKU Rust-Oleum Combicolor Thinner Categorieën , , , Merk:  

Beschrijving

Rust-Oleum Combicolor Thinner

Makkelijk te schenken
Hersluitbare verpakking

Kwastapplicatie: tot max. 10 vol. % verdunnen
Rollerapplicatie: tot max. 10 vol. % verdunnen
Luchtspuitapplicatie: 10 tot max. 25 vol. % verdunnen
VOC gehalte 7301 820 gram/liter

Verpakking 1l

Gevaar
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Extra informatie

Kleur

Kleurloos

Inhoud