fbpx
WEBSHOP 24u/24u – Verzendingen gratis vanaf 100€

Rustoleum Polycoat 2K 4900 Activator 4903 Vernis

48,64119,65 incl. btw

Rustoleum Polycoat 2K 4900 Activator 4903 Vernis

Transparante beschermende 2K polyurethaan deklaag op waterbasis voor gebruik op hout (binnen), beton en oude verflagen. Ook zeer geschikt als anti-graffiti coating.

  • Beschikaar in mat of glans
  • Zeer slijtvast
  • Vergeelt niet; voor binnen- en buitengebruik
  • Bestand tegen kokend water, alcohol, koffie, rode wijn en verdunde zuren en basen
  • Anti-graffiti; eenvoudig te reinigen met GraffitiShield™ Cleaner

 

THEORETISCH VERBRUIK
20 m²/l bij 20 μm droge laagdikte voor verticale oppervlakken
13,5 m²/l bij 30 μm droge laagdikte voor horizontale oppervlakken

 

Beschrijving

Rustoleum Polycoat 2K 4900 Activator 4903 Vernis

Product details

Belangrijkste eigenschappen  2-componenten, Snel drogend, Deklaag, Watergedragen
Glansgraad  Hoogglans  of  Mat
Inhoud  1 L of 2.5l
Applicatiegereedschap  Kwast, Roller
Toepassingsgebied  Anti-Graffiti, Vloer, Hout
Ondergrond Anti-Graffiti  Beton, Minerale ondergrond, Oude verflaag
Ondergrond Vloer  Oud Beton, Oude verflagen
Ondergrond Muren & HygiëneMinerale ondergrond, Oude verflaag
Kleefvrij  2 uur
Overschilderbaar  4 uur
VOC gehalte  25 g/l

4900 POLYCOAT 2K HEAVY-DUTY VERNIS
OMSCHRIJVING
Transparante beschermende 2K polyurethaan deklaag op waterbasis voor gebruik op hout
(binnen), beton en oude verflagen. Zeer geschikt als anti-graffiti coating.
AANBEVOLEN GEBRUIK
TECHNISCHE GEGEVENS
Dichtheid (g/cm³): 1,06
Glansgraad: Hoogglans,Mat
Glansgraad bij 60°: 80% (Glans)
Glansgraad bij 85°: 10% (Mat)
Vaste stof gehalte in volume: 40%
Mengverhouding: Base : Verharder = 2,04 : 0,46 (Volume) = 4 : 1
(Gewicht)
DROOGTIJDEN BIJ 20º C/RV 50%
Kleefvrij: 2 uur
Hanteerbaar: 8 uur
Overschilderbaar: 4 uur
Volledig uitgehard: 3 dagen
Pot Life: 3 uur
Inductietijd: 5 minuten
AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE
50 μm
AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE
20 μm
THEORETISCH VERBRUIK
20 m²/l bij 20 μm droge laagdikte voor verticale oppervlakken
13,5 m²/l bij 30 μm droge laagdikte voor horizontale oppervlakken
PRAKTISCH VERBRUIK
Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en
materiaalverlies tijdens het aanbrengen. Bij poreuze ondergronden zal het verfverbruik hoger
zijn.

ONDERGROND VOORBEHANDELING
Vuil, vet, olie, wax en andere verontreinigingen verwijderen. Als er wax of olie gebruikt is, deze
eerst verwijderen met oplosmiddel alvorens te schuren. Onbehandeld hout eerst egaal
opschuren in de richting van de houtnerven. Oude, harde en glanzende coatings
mechanisch of chemisch opruwen. Alle ondergronden dienen schoon en droog te zijn. Nieuw
beton moet tenminste 30 dagen oud zijn, 1 week extra per cm ingeval de dikte van het beton
boven de 4 cm is. Tevens is het belangrijk dat het vochtgehalte in de ondergrond niet meer is
dan 4%.
Niet geschikt voor directe applicatie op gevlinderd beton.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Basis en verharder worden in de juiste hoeveelheden geleverd, niet in delen mengen. De
basis eerst oproeren, verharder geleidelijk toevoegen aan de basis en volledig homogeen
mengen, bij voorkeur mechanisch. Gemengd product niet afsluiten, anders wordt de potlife
ernstig verkort. Slecht of onvolledig gemengd materiaal heeft een zeer negatieve invloed op
het eindresultaat en kan tot verkleuring leiden.
Bij buitentoepassingen over oude verflagen: Als de oude verflaag niet UV-bestendig is, wordt
het gebruik van Polycoat 2K afgeraden.
APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Applicatietemperatuur 10-35°C (min. 3°C boven het dauwpunt) en RV <85%.
VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST
Het product egaal verdelen met zachte stroken, bij gebruik op hout de houtnerven volgen.
Voor het beste resultaat in 3 lagen aanbrengen op ongeschilderd hout of beton (1e laag
verdunnen met 10% water) en in 2 lagen over reeds geschilderde oppervlakken.
VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER
Kortharige mohair roller gebruiken. Voor het beste resultaat in 3 lagen aanbrengen op
ongeschilderd hout (binnen) of beton (1e laag verdunnen met 10% water) en in 2 lagen over
reeds geschilderde oppervlakken.
VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT
Niet aanbevolen.
VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT
Niet aanbevolen.
REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Verfspatten met water reinigen. Bij gebruik als anti-grattifi coating, de graffiti verwijderen
met GraffitiShield™ Cleaner.

225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H330 Dodelijk bij inademing.
H331 Giftig bij inademing.
H332 Schadelijk bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.

 

 

Extra informatie

Kleur

Gloss blanc, Matt blanc

Inhoud

,