fbpx
WEBSHOP 24u/24u – Verzendingen gratis vanaf 100€

Stauf 1K-PU primer VPU-155 11 kg

259,00 incl. btw

Stauf 1K-PU primer VPU-155 11 kg

•De Stauf 1K-PU primer VPU-155 kan worden toegepast als vochtscherm op zandcemente dekvloeren met restvocht tot 3 % CM of als voorstrijk vóór de verlijming met Stauf PU-, SPU of SMP-parketlijmen.

•De Stauf 1K-PU primer VPU-155 is geschikt voor ondergronden zoals; •Beton B25 volgens DIN 1045 (ruw oppervlak) •Anhydriet (giet)dekvloeren (niet als vochtscherm) •Plankenvloeren •Spaanplaten V100 (E1), OSB •Niet van een deklaag voorziene gipsplaat •Cement dekvloeren

Beschrijving

 Stauf 1K-PU primer VPU-155 11 kg

•Droogtijd: circa 1 tot 4 uur •Verbruik: circa 150 gram per m2 bij aanbrengen met een roller voor vochtschermen circa 250 g per m2 bij aanbrengen met een roller •Geschikt voor vloerverwarming •Klaar voor gebruik •Hechtingshulpmiddel bij verlijmen •Oplosmiddelen vrij •Laag verbruik •Leidt tot een stofvrije ondergrond voor het verlijmen met PU- of SMP-lijmen

waarschuwing

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of
herhaalde blootstelling.

H332 Schadelijk bij inademing.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Extra informatie

Inhoud

Kleur

naturel